docent
Docent (didactiek)

lees meer...

docent
Student (didactiek)

lees meer...

Toelichting
Toelichting methode

lees meer...

Nieuw verschenen in de reeks Economieopjetablet.nl de digitale uitgave

Economie op je tablet – MAVO Pro – december 2017-september 2022

ontwikkeld als volledig digitale methode voor weergave op tablet en vergelijkbare beelddragers, op basis van lesnotities met name in de eindexamenklas bovenbouw Mavo en 4Havo. Een exercitie aan de hand van de Eindtermen VMBO TL/GL 2016 (2021) zoals opgesteld door het College voor Examens vwo, havo, vmbo, te Utrecht. De methode is concentrisch van opbouw zodat onderwerpen meerdere keren behandeld worden met een steeds andere invalshoek.

Het niveau van deze methode wijkt af van vergelijkbare methodes om het verschil tussen Mavo en Havo zo klein mogelijk te maken. Er wordt een beroep gedaan op de Mavo leerlingen om meer tijd te besteden aan de studie om zo de overgang naar het Havo te bevorderen.