fas fa-chalkboard-teacher

Docent (didactiek)

Drie jaar heeft de ontwikkeling van dit volledig mavo-economieboek
fas fa-school

Student (didactiek)

Drie jaar heeft de ontwikkeling van dit volledig mavo-economieboek
fas fa-info-circle

Toelichting methode

Theorie per onderdeel aangevuld met relevante examenopgaven

Winkel en Levering

Bezoek de winkel en ontdek de verkrijgbare edities

Nieuw verschenen in de reeks Economieopjetablet.nl de digitale uitgave

Economie op je tablet – MAVO Pro – december 2017-september 2022

ontwikkeld als volledig digitale methode voor weergave op tablet en vergelijkbare beelddragers, op basis van lesnotities met name in de eindexamenklas bovenbouw Mavo en 4Havo. Een exercitie aan de hand van de Eindtermen VMBO TL/GL 2016 (2021) zoals opgesteld door het College voor Examens vwo, havo, vmbo, te Utrecht. De methode is concentrisch van opbouw zodat onderwerpen meerdere keren behandeld worden met een steeds andere invalshoek.

Het niveau van deze methode wijkt af van vergelijkbare methodes om het verschil tussen Mavo en Havo zo klein mogelijk te maken. Er wordt een beroep gedaan op de Mavo leerlingen om meer tijd te besteden aan de studie om zo de overgang naar het Havo te bevorderen.

Adres

Postbus 2057
1990 AB VELSERBROEK
Netherlands

Contact

Drs T. A. van der Kleij
023 7851385
office@iabe.n